Архивы

Намунаи навистани тарҷумаи ҳол

Тарҷумаи Ҳол Ман Комилов Фирдавс Фирдавсович .Ман 11-июли соли 1990 дар ноҳияи Душанбе тавалуд дар кучаи ______ ба дунё омадам.Соли 2003 ман 7-сола будам падару модарам маро ба мактаби номери №48 барои таҳсил супориданд.Ман мактаби №48 мудати як сол таҳсил кардам.Бад аз хатми синфи 1-ум маро Бобоям ҳуҷатҳоямро ба мактаби №7 барои таҳсил овард.Ман дар он ҷо мудати 7-сол таҳсил кардам.Бад аз он боша... »

Намунаи навистани ариза

Ба номи ректори ДДЊБСТ, доктори илмњои таърих Љўрабоев Љ.Њ. аз номи аспиранти ДДЗТ ба номи С.Улуѓзода Хоркашов Ю.Ю АРИЗА Ба Шумо маълум менамоям, ки дар санаи 14-уми феврали соли равон ба маљаллаи илмии «Ахбори ДДЊБСТ» маќола дар мавзўи «Баробарии иљтимої аз нигоњи таълимоти маздакия» фиристода будам, бинобар сабабњои ѓалатњои мантиќї доштани маќолаи мазкур барои нашр роњ дода нашуд. Аз ин рў, хоњ... »

Намунаи Recommendation Letter

Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulugzoda I’ve known Tabarova Shahnoza since 2014 as student of the Department Romanic-Germanic Languages and Translation of Romano-Germanic faculty Shahnoza is one of the intelligent and active student . She actively participated in all student activities and meetings. I should note... »

Феълхои“tо bе”будан” ва тасрифи он

Феълхои“tо bе”будан” ва тасрифи он Дар замони хозира ва гузашта Дар забони англиси як катор феълхое хастанд,ки онхоро феълхое ёридиханда мегуянд.Феъли to be будан ба гурухи хамин феълхо дохил мешаванд ва тасрифшаванда аст.Он дар чумлахои точики хамчун хастам, хаст, аст мебошад,тарчума мешавад. This is a watch –ин соат аст. Thtese are watches-инхо соатхо хастанд. This is Salmon-He is a schoolboy-ин... »

БОЗОРИ КОҒАЗҲОИ ҚИММАТНОК. БИРЖАҲО

1.1 Биржа, моњият ва шартњои амалиёти бозорї Мо бештар рафти таърихи пайдо шудани пулхою пулхои когазиро ба таври мухтасар баён карда будем. Албатта, шаклу намуди авалю пештари онхо пулхои когази, ухдадорихои карзи,векселхо, аксияхо (хуччатхои саххомия), облигатсия, заёмхо (вомбаргхо), лотореяхо, купонхо, чекхо, чиптахо ва монанди инхо мебошад. Пеш аз хама таии мафхуми когазхои киматнок тамом хучч... »

Истеҳсолот

Накша: Шаклҳои асосии хоҷаги (истеҳсолот) Моҳияти низомҳои иқтисоди марҳилаҳои асосии тараққиёт Иқтисоди бозори Иқтисодиёти маъмури-фармонфармои Иқтисодиёти омехта АДАБИЁТ 1. Абдусамадов Г. С. Переход к рынку: социалҳнқе аспектқ. – Душанбе, 1996. 2. Исоматов Бобокалон. Асосхои назарияи иктисод. Душанбе. «Паёми ошно», Кисми 1. 2001. 3. Курс экономической теории. Под. общ. ред. проф. Чепурина М.Н. и... »

Моликият

1. Моликият ҳамчун ифодаёбии алоқаҳои иқтисодӣ ва вобастагиҳо. 2. Таркиби иқтисодии категорияи моликият. 3. Шаклҳои моликият ва шаклҳои хоҷагидорӣ. 4. Ғайридавлатигардонӣ ва хусусигардонии моликият. 5. Тавсифи низомҳои иқтисодӣ. 1. Моликият ҳамчун ифодаёбии алоқаҳои иқтисодӣ ва вобастагиҳо. Мафҳуми моликият дар илм ва ҳаёт дар тӯли садсолаҳои зиёд, то ҳатто ҳазорсолаҳо таъсис ёфта, дар давраи муос... »

Амалиётҳо бо коғазҳои қиматнок дар бозори фаврӣ

Раванди амалиёт дар бозори фаврӣ Амалиётҳои форвардӣ ва свопӣ Навиштаҷотҳои (забонхатҳои) депозиторӣ Дар сохти бозори ҳозиразамони молиявӣ бозори коғазҳои қиматнок ҳамчун бозори фаврӣ, ё ин ки онро бозори фаврии коғазҳои қиматнок меноманд, аҳамияти махсус пайдо менамояд. Ташкили нарх барои коғазҳои қиматноки баровардашуда дар асоси нархҳои мавxудбудаи активҳо, ки бояд дар оянда вобаста ба шарту ша... »

Муомилотҳои асъорӣ-молиявӣ дар бозорҳои молиявии байналмиллалӣ ва ҷаҳонӣ

Зарурияти амалнамоии бозорҳои молиявии байналмиллалӣ ва ҷаҳонӣ. Таркиби бозори молиявии ҷаҳонӣ. Зарурияти амалнамоии бозорҳои молиявии байналмиллалӣ ва ҷаҳонӣ. Омили асосии ташкили бозори молиявии ҷаҳонӣ дар иқтисодиёти ҷаҳон – ин раванди ҷаҳонишавӣ мебошад, ки ин раванд дар соҳаи молия нисбатан ба пешравӣ (прогресс) ноил гардид. Се омили асосӣ ба ин раванд далел гардид: Технологияи ахборотии нави... »

Бозори сармояи қарзӣ ҳамчун ҷузъи таркибии бозори молиявӣ

1.Моҳияти бозори сармояи қарзӣ 2.Сармояи қарзӣ ва фоизи қарзӣ 3.Моҳияти бозори сармояи қарзӣ Системаи пулию қарзии давлат қисми таркибии иқтисоди бозорӣ мебошад. Гузаштан ба муносибатҳои бозорӣ азнавсозиҳои соҳаи пулию қарзиро тақозо мекунад. Сармояи қарзӣ ва қарз (кредит) – яке аз қисмҳои таркибии муносибатҳои молиявӣ мебошад, ки вазифаронии хоҷагии бозориро таъмин менамояд. Афзоиши масоҳати андӯ... »