Архивы

Замони гузаштаи мутлақ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ

Рисолаи хатм дар мавзуи Замони гузаштаи мутлақ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ Мундариља Муќаддима………………………………………………………………….. БОБОИ 1. МАЪЛУМОТИ НАЗАРИЯВЇ ДАР БОРАИ  ЗАМОНЊОИ МУТЛАЌ ………………………………………………………………………………….. . Роњњои истифодабарии ... »

Сохти ибораҳои субстантивӣ дар забони англисӣ ва тоҷикӣ

Рисолаи хатм дар мавзуи Сохти ибораҳои субстантивӣ  дар забони англисӣ ва тоҷикӣ Мундариҷа Муқаддима…………..4-7 БОБИ 1. МАСОИЛИ НАЗАРИИ ИБОРА …….8-14 1.1.Воситаҳои алоқаи синтаксисӣ  дар ибораҳои исмии  забони англисӣ ва тоҷикӣ ……………………………………………………..………………………... »

Кори курси Мавзуи ибора  ва Иборахои феълии постпозитиви дар тоҷикӣ ва англисӣ

Кори курси Мавзуи ибора  ва Иборахои феълии постпозитиви дар тоҷикӣ ва англисӣ Мундариља Муќаддима Боби 1. Маълумот дар бораи ибора, иборасозї ва ањамияти он 1.1. Хелхои асосии иборањо ва вазифањои услубии онњо Боби 2.  Ибораҳои феълї-постпозитивии намуди give in 2.1. Иборањои анъанавї 2.3. Воњидњои намуди  to have a smoke Хулоса Рўйхати адабиёти истифодашуда Ин мавод аз 20 саҳифа иборат аст. Арзи... »

Феъл ва хусусиятҳои грамматикии он ҳамчун ҳиссаи нутқ дар забони куриёӣ ва тоҷики

Рисолаи хатм дар мавзӯи Феъл ва хусусиятҳои грамматикии он ҳамчун ҳиссаи нутқ дар забони куриёӣ ва тоҷики Мундариља Муќаддима…………………………………………………………………………. 3 Боби I. Маълумоти умумӣ дар бораи феъл њамчун њиссаи нутќ 1.1. Феъл ва хусусиятњои грамматикии он њамчун њиссаи нутќ дар забони тољикї………………………………………………………………&... »

Кори курси Замони ояндаи мутлак дар ду забон

Кори курси дар мавзӯи Замони ояндаи мутлак дар забони тоҷики ва англисӣ Мундариља Муќаддима……………………………………………………………………………..3-4 Феълњо дар замонњои мутлаќ дар забони тољикї……………………... »

Кори курси дар мавзуи Ҷон Милтон

Муқаддима Зиндагиномаи Ҷон Милтон Мероси адабии Ҷон Милтон а)  Сохт ва мазмуни «Биҳишти аз Даст рафта»-и Ҷон Милтон б)  Образи Одам ва Ҳаво Хулоса Адабиёт Ин мавод аз 18 саҳифа иборат аст. Арзиш 20 сомони  Барои дастрас кардани ин кори курси ба почтаи mahmad9643@gmail.com ё вайбери +79154200904 муроҷиат кунед. №56067 »

Рисолаи хатм дар мавзуи Дараҷаҳои сифат

Мундариља Муќаддима Боби 1. Маълумоти умумї оид ба сифат дар забонњои тољикї ва англисї 1.1. Хелњои сифат дар забонњои тољикї ва англисї 1.2.  Сохти сифат дар забонњои тољикї ва англисї Боби 2. Роњњои сохта шудани дараљаи муќоисавии сифат дар забонњои мадди назар 2.1. Дараљаи муќоисавии сифат дар забони точикї 2.1. Дараљаи муќоисавии сифат дар забони англисї Боби 3. Роњњои сохта шудани дараљаи оли... »

Кори курси дар мавзуи Ҳаёт ва эҷодиёти Вилиам Шекспир

Ҳаёт ва эҷодиёти Вилиам Шекспир Муқаддима Шекспир нависанда ва драманависи бузурги Англия мебошад, эҷодиёти ӯ яке аз қуллаҳои баланди адабиёти давраи таҷадуд аст. Пиееаҳои Шексир то ҳол аз руйи саҳнаҳои дунё нарафтаанд, беҳттарин театрҳои ва бехарин ҳунармандони ҷаҳон барои нақш бозидан дар намоишҳои Шекспир хусусан дар намоиши Гамлет бо ифтихор ва хурсанди иҷро мекунанд. Забони фоҷиваии ӯ бо фикр... »

БОЗОРИ КОҒАЗҲОИ ҚИММАТНОК. БИРЖАҲО

1.1 Биржа, моњият ва шартњои амалиёти бозорї Мо бештар рафти таърихи пайдо шудани пулхою пулхои когазиро ба таври мухтасар баён карда будем. Албатта, шаклу намуди авалю пештари онхо пулхои когази, ухдадорихои карзи,векселхо, аксияхо (хуччатхои саххомия), облигатсия, заёмхо (вомбаргхо), лотореяхо, купонхо, чекхо, чиптахо ва монанди инхо мебошад. Пеш аз хама таии мафхуми когазхои киматнок тамом хучч... »

Сарчашмаҳои металлҳои вазнин дар обҳои табиӣ

Кори дипломи дар мавзуи Сарчашмаҳои металлҳои вазнин дар обҳои табиӣ Муқаддима Боби 1. Хосиятҳои металлҳои вазнин ва нақши онҳо дар экология Хосиятҳои физикӣ ва химиявӣи металлҳои вазнин Банормадарории таркиби металлҳои вазнин дар об (КҲИ) 1.3 Манбаъҳои ҷоришавии металлҳои вазнин дар обҳои табиӣ Боби 2. Усулҳои тозакунии об аз металлҳои вазнин 2.1.    Усули реагенти 2.2     Электродиализ 2.3     У... »