Пятница , Декабрь 6 2019
Главная / Кори курси ва дипломи / Класификатсияи семантикии исмҳо дар забони олмонӣ ва муқоисаи онҳо ба забони тоҷикӣ

Класификатсияи семантикии исмҳо дар забони олмонӣ ва муқоисаи онҳо ба забони тоҷикӣ

МУНДАРИҶА

Муќаддима…………………………………………………………………….. …………….3-7

Боби I. Маълумоти умумї дар бораи исм ва категорияи грамматики он дар забони олмонї ва тоҷикї……………………………………….         ………………….8-17

1.1. Тањлили сохт ва шаклњои исмњо дар забонњои олмонї ва тоҷикї……………………………………………………………………………..  ………….8-15

1.2.  Исмњои сохта дар забонњои олмонї ва тоҷикї………………………15-17

Боби II. Гурўњњои маъноӣграмматикїдарзабонњоиолмонїватоҷикї………………………………………………………………………………………18-44

2.1 Исмњои шахс ва ғайришахсдарзабониолмонӣва мукоисаи онњо дар забони точикї…………………………………………………………………………….18-19

2.2. Исмњои љинс ва хос дар забони олмонї ва муќоисаи онњо дар забони тоҷикї……………………………………………………………………………… ………….19-30

2.3. Имњои чомеъ дар забони олмонї ва муќоисаи онњо дар забони тоҷикї……………………………………………………………………………………………..30-34

2.4. Категорияи шумора дар забони олмонӣва муқоисаиондарзабонитољикї………………………………………………………………………………………….35-44

Хулоса………………………………………………………………………………………….45-49

Адабиёт…………………………………………………………………………………………50-53

№234

Этот материал состоит из 54 страниц.


----- -----

Об L-BRO Administrator

Администратори сомона.

Проверьте также

Феъл ва хусусиятҳои грамматикии он ҳамчун ҳиссаи нутқ дар забони куриёӣ ва тоҷики

Рисолаи хатм дар мавзӯи Феъл ва хусусиятҳои грамматикии он ҳамчун ҳиссаи нутқ дар забони куриёӣ …

Кори курси Замони ояндаи мутлак дар ду забон

Кори курси дар мавзӯи Замони ояндаи мутлак дар забони тоҷики ва англисӣ Мундариља Муќаддима……………………………………………………………………………..3-4 Феълњо …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *