Дигар мавзуҳо

Маълумот дар бораи тарзи скачат кардани мавзуҳо

Салом. Бо сабабҳои таҳти контрол даровардани сомона мо ба хулосае омадем, ки барои скачат кардан истифодабарандагон худро бояд дар сомона ба қайд яъне регистратсия кунанд. 1 Вақте ки худро регистратсия накарда бошед шумо мавзуҳоро танҳо хонда метавонед халос. 2 Вақте ки шумо худро регистратсия накардаед хостед ки скачат кунед ҳангоми скачатро зер кардан чунин саҳифа пахш мешавад(Сурати 1) аз сабаб... »

Категорияҳои намудию замонӣ дар феъли забони тоҷикӣ ва англисӣ

Рисолаи хатм дар мавзуи «Категорияҳои намудию замонӣ дар феъли забони тоҷикӣ ва англисӣ» Нақша: Муқаддима…………………… БОБИ 1. НИЗОМИ КАТЕГОРИЯӼОИ НАМУДИЮ ЗАМОНӢ ДАР ФЕЪЛИ ЗАБОНИ ТОӋИКӢ……………………… 1.1. Замони гузашта ва намудӽои он…………………… 1.2. Замони ҳозира ва намудӽои он дар забони тоӌикӣ……………………… 1.3. Замони оянда ва намудӽои он дар забони тоӌикӣ……………………….. БОБИ 2. НИЗОМИ КАТЕГОРИЯӼОИ НАМУДИ... »

Ҳисобдории бухгалтерӣ ҳамчун системаи иттилоотӣ

Марҳилаҳои пайдоиш ва инкишофи ҳисобгирии муҳосибӣ. Вобастагии мақсад ва мазмуни ҳисобдорӣ аз намудҳои моликият. Таърифи ҳисобдории муҳосибӣ ва вазифаҳои он. Ҳисобдории иттилоотӣ ва қабули қарорҳои идоракунӣ. Функсияҳои ҳисобдории муҳосибӣ. . Истифодабарандагони иттилооти ҳисобдории муҳосибӣ ва таснифи онҳо . Танзими қонунгузории ҳисобдории муҳосибӣ дар ҶТ. 1. Марҳилаҳои пайдоиш ва инкишофи ҳисобг... »

Консепсияи маркетинг ва тамоилҳои муосири вай

1. Консепсияи идоракунии маркетинг. 2.Мақсадҳои системаи маркетинг. 3.Паҳншавии системаи маркетинг. 1.Консепсияи идоракунии маркетинг Дар системаи муносибатҳои маркетингӣ маҷмӯи муомилаҳои хосае ҷой доранд, ки дониста дуруст истифода бурдани онҳо самараи фаъолияти бозории аъзоёни ҷамъиятро зиёд менамоянд. Ҳангоме, ки тамоили умумии тараққиёти иқтисодиёт ба ҷидду ҷаҳди тиҷоратӣ, ба истеъмолкунанда ... »

Танзими ҳуқуқии намудҳои алоҳидаи фаъолияти соҳибкорӣ

  Танзими ҳуқуқии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ Таҳти мафҳуми фаъолияти иқтисодии хориҷӣ маҷмӯи амалҳои воқеии мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳо, ассотсиатсияҳо, ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, консерну корхонаҳои муштарак, соҳибкороне, ки минбаъд шахсони воқеию ҳуқуқи номида мешаванд фаҳмида мешавад. Мақсад аз ин амалҳо барпо намудан ва рушди ҳамкории муфид бо давлатҳои хориҷӣ, шахсони воқ... »

Ҳукмронии Константини бузург ва вазъи калисои масеҳӣ

  ВАЗЪИ ҲУКМРОНИИ ТЕТРАРХИЯ. Баъди 20 соли ҳукмронӣ кардан, соли 305 Диоклетиан ихтиёрӣ аз тоҷу тахти императорӣ даст кашида, ҳамҳокими худ Максиминро низ маҷбур кард, ки аз тоҷу тахт даст кашад. Сезарҳо Августҳо ва Сезарҳои нав – лашкаркаш Валерий Север (дар Ғарб) ва додарзодаи Валерий — Максимин Даза (дар Шарқ) мешаванд. Ҳамин тариқ, писарони ҳамтани Максимиан ва Констансий Хлор, Макс... »

Таҳлили муқоисаи психологияи кўдакона, психологияи сину соли ва психологияи инкишоф

  Накша Сарсухан Ба даврањо таќсимшавии синну сол. Акселератсия Нобаробарии инкишоф Инкишоф ва тарбияи насли наврас дар марњилањои гуногун Ба њисоб гирифтани хусусиятњои инфиродї Хулоса Адабиёт —————————————————————- Кори курси аз 27 сахифа иборат аст. Нархаш  33 сомони Дар... »

Бозори қоғазҳои қимматнок

9.1. Моҳият ва шаклҳои қоғазҳои қимматнок. 9.2. Хусусияти бозори қоғазҳои қимматнок. Биржаи фондӣ. 9.3. Танзими давлатии бозори қоғазҳои қимматнок. 9.1. Моҳият ва шаклҳои қоғазҳои қимматнок Қоғази қимматнок дар маънои ҳуқуқиаш ҳуҷҷатест, ки ҳуқуқҳои соҳиби онро барои гирифтани фоидаю сармояи ба гаравмондашуда кафолат медиҳад. Ҳамчун мафҳуми иқтисодӣ қоғази қимматнок ин воситаи молиявиест, ки фирма... »

Маълумоти мухтасар дар барномаи power point

Нақша: 1. Барномаи POWER POINT ва кор бо он. 2. Равзанаи барномаи POWER POINT 3. Сохтани презентасия ва слайдҳо. Ин барнома барои сохтани саҳифаҳои ранга, ки дар он ҳарфҳо, калимаҳо ва ҷумлаҳо ҳарактҳои гуногун мекунанд ва инчунин ҳамзамон садоҳои гуногун ва ҳархела барои онҳо гузошта мешавад. Файли ин барномаро презентатсия меноманд. Ҳамчуноне ки дар ворд документ гуфта мешуд, ҳар як саҳифаи пове... »

Ороиши варакхои кори. Интихоби  шрифт

Тип, андоза ва ичроиши матнро бо рохи чудокунии ячейкахои мувофик ва кушодани менюи «Формат» тагйир додан мумкин аст. Сони фармони «Ячейки» -ро дар менюи «Формат» интихоб мекунанд. Баъд аз ин дар экран равзанаи гуфтугуие пайдо мешавад, ки дар он шрифтхои гуногун нишон дода шуда, аз руйхати пешниходшаванда  шрифти дилхохро интихоб кардан мумкин аст.  хангоми интихоби  шрифт намунаи онро дар равзана... »