Диншиносӣ

Нақши Президенти Кишвар Эмомали Раҳмон дар барқарории модели нави миллии давлати дунявӣ

Марҳилаҳои ташаккулёбии низоми давлати дунявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Нақши Президенти Кишвар дар пиёда кардани модели нави давлати дунявӣ. Муҳимтарин хусусияитҳои модели нави дунявият дар Тоҷикистон. 1. Марҳилаҳои ташаккулёбии низоми давлати дунявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Кишвари мо барои ин ки ба ин сатҳи муносибати идеалии ташкилоти динӣ ва давлат расад, чанд марҳиларо гузаштааст. Ҳанӯз 31 дека... »

Дингароӣ ва дунявият дар давраи навтарин

Дингароӣ ва дунявият дар давраи навтарин Заминаҳои пайдоиши динҳои ғайрисуннатӣ ва моҳияти он Дунявият ва озодии виҷдон. Озодии виҷдон 1. Заминаҳои пайдоиши динҳои ғайрисуннатӣ ва моҳияти он Муҳимтарин рӯйдоди таърихии давраи навтаринро дар соҳаи маънавият ва ҷойгоҳи дин дар ҷомеа пайдоиши ду падидаи нисбатан нав динҳои ғайри суннатӣ ва низоми давлатдории дунявӣ ташкил мекунад. Динҳои ғайрисуннатӣ... »

Исломи муосир ва вазъияти иҷтимоӣ-иқтисодии кишварҳои исломӣ

Исломи муосир ва вазъияти иҷтимоӣ-иқтисодии кишварҳои исломӣ Кишварҳо исломии муосир ва таносуби аҳолии онҳо Созмонҳои байналмилалӣ, ҳаракатҳо ва фирқаҳои муосири исломӣ Ҳаракатҳо ва фирқаҳои навзуҳури исломӣ 1. Кишварҳо исломии муосир ва таносуби аҳолии онҳо Ислом имрӯз яке аз се дини бонуфуз ва аз адёни ҷаҳонӣ ба шумор меравад. Пайравонаш мувофиқи оморҳои созмонҳои исломӣ ҳоло зиёда аз як миллиа... »

Шоха ва мазҳабҳои таърихии исломӣ

Шоха ва мазҳабҳои таърихии исломӣ Равияҳои асосии ислом Мазҳабҳои аҳли суннат ва ҷамоат Фирқаҳои аҳли шиа Равияҳои асосии ислом Ислом ҳам монанди динҳои дигар ба шоха ва равияҳои мухталиф тақсим шудааст. Пас аз вафоти Паёмбари ислом (с) чанде нагузашта буд, ки ихтилоф дар атрофи ҷонишинии ӯ, яъне дар масъалаи интихоби х а л и ф — шахси ҷонишин, идомадиҳандаи кори Паёмбар, пешво ва роҳбари си... »

Суннат ва ҳадис чун сарчашмаҳои исломӣ

Суннат ва ҳадис чун сарчашмаҳои исломӣ Суннат ва ҳадис сарчашмаи исломӣ Ҳадисшиносӣ Ҳадисҳои саҳеҳ, ҳасана ва заиф Суннат ва ҳадис сарчашмаи исломӣ Дар баробари Қуръон Суннат ва ҳадис низ аз сарчашмаҳои муътамади исломӣ маҳсуб меёбанд. Вале дар мартаба ва дар ҳалли масоили шаръиву ҳуқуқӣ, тавре таъкид шуд, онҳо аз Қуръон поёнтаранд. Суннат аз калимаи арабии -«сунна»- одат, расм ва анъана... »

Қуръон ва Суннат чун сарчашмаҳои асосии ислом

Қуръон сарчашмаи асосии ислом Сохтори Қуръон Илмҳои қуръонӣ 1. Қуръон сарчашмаи асосии ислом Сарчашмаҳои асосии хаттии ислом Қуръон ва Суннат мебошанд. Вале дар баробари ин сарчашмаҳои дигаре чун тафсирҳо, таъвилҳо, ҳадисҳо ва ғайра низ вуҷуд доранд, ки дар мартаба аз Қуръон ва Суннат поинтар буда, вазифаи шарҳу баёни ин дуро доранд. Дар заминаи ҳамаи инҳо донишҳои динии исломӣ ба вуҷуд омадаанд. ... »

Истилои Осиёи Миёна ва паҳншавии ислом дар ин минтақа

Истилои Осиёи Миёна ва паҳншавии ислом дар ин минтақа   Шурӯъи истилои Осиёи Миёна аз тарафи арабҳо Муборизаи озодихоҳонаи мардумони Бухоро Хусусияти паҳншавии ислом ҳамчун дини нав дар Минтақа 1. Шурӯъи истилои Осиёи Миёна аз тарафи арабҳо Пас аз шикасти шоҳи сосонӣ Яздигурди III ва фирору кушта шудани ӯ соли 654 дар Марв, ҳуҷумҳои алоҳидаи арабҳо ба Мовароуннаҳр дар солҳои 654 ва 667 оғоз г... »

Паҳншавии ислом берун аз Арабистон

Паҳншавии ислом берун аз Арабистон Чор халифаи аввали ислом, «хулафои рошидин» Паҳншавии ислом дар шимоли нимҷазираи Арабистон 1. Чор халифаи аввали ислом, «хулафои рошидин» Вақте ки Муҳаммад пайғамбар (с) вафот кард, ҳанӯз ислом аз ҳудуди нимҷазираи Арабистон берун набаромада буд. Густариши ислом дар аҳди «хулафои рошидин» — чор халифи авали ислом Абубакри Сидд... »

Пайдоиши дини ислом ва густариши он дар нимҷазираи Арабистон

Пайдоиши дини ислом ва густариши он дар нимҷазираи Арабистон Зиндагиномаи Муҳаммад (с) Оғози нубувват Ҳиҷрати паёмбар ба Мадина Моҳияти табаддулоти динии Муҳаммад пайғамбари Ислом Зиндагиномаи Муҳаммад. Дар пайдоиши динҳо чунон ки дидем, нақши ин ё он шахси баргузида муассир будааст. Дар пайдоиши дини ислом нақши асосгузори он Муҳаммад пайғамбар (с) калон аст. Сарчашмаҳои таърихӣ ва илмӣ низ чун м... »

Дини ислом. Вазъияти иҷтимоӣ-фарҳангии Нимҷазираи Арабистон дар арафаи пайдоиши ислом

Дини ислом. Вазъияти иҷтимоӣ-фарҳангии Нимҷазираи Арабистон дар арафаи пайдоиши ислом Арабистон қабл аз ислом Вазъи сиёсӣ ва иҷтимоии Арабистон дар давраи пайдоиши Ислом 3. Шаҳри Макка 1. Арабистон қабл аз ислом Ислом аз динҳои яктопарастӣ (тавҳидӣ) ба шумор меравад. Он дар қатори дини насрония ва буддоия сеюмин дини ҷаҳонӣ буда, аз рӯи ҳавзаи ҷуғрофӣ ва фарҳангӣ ба гурӯҳи динҳои сомӣ (иброҳимӣ) д... »