Главная / Кори курси ва дипломи

Кори курси ва дипломи

Замони гузаштаи мутлақ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ

Рисолаи хатм дар мавзуи Замони гузаштаи мутлақ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ Мундариља Муќаддима………………………………………………………………….. БОБОИ 1. МАЪЛУМОТИ НАЗАРИЯВЇ ДАР БОРАИ  ЗАМОНЊОИ МУТЛАЌ ………………………………………………………………………………….. . Роњњои истифодабарии замонњои гузаштаи мутлаќ дар забони англисї…………………………………………………………………… . Фарќияти замони гузаштаи мутлаќ аз дигар замонњое, ки дар гузашта ифода меёбанд. . Сохтани љумлањо бо воситаи замони …

Читать дальше »

Сохти ибораҳои субстантивӣ дар забони англисӣ ва тоҷикӣ

Рисолаи хатм дар мавзуи «Сохти ибораҳои субстантивӣ  дар забони англисӣ ва тоҷикӣ» Мундариҷа Муқаддима…………. БОБИ 1. МАСОИЛИ НАЗАРИИ ИБОРА ……. 1.1.Воситаҳои алоқаи синтаксисӣ  дар ибораҳои исмии  забони англисӣ ва тоҷикӣ ………………….. БОБИ 2. СОХТИ ИБОРАҲОИ СУБСТАНТИВӢ  ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ ………… 2.1. Ибораҳои исмӣ бо детерминативҳо………….. 2.2.Ибораҳои исмӣ бо …

Читать дальше »

Кори курси Мавзуи ибора  ва Иборахои феълии постпозитиви дар тоҷикӣ ва англисӣ

Кори курси Мавзуи ибора  ва Иборахои феълии постпозитиви дар тоҷикӣ ва англисӣ Мундариља Муќаддима………………. Боби 1. Маълумот дар бораи ибора, иборасозї ва ањамияти он…………………. 1.1. Хелхои асосии иборањо ва вазифањои услубии онњо…………………………….. Боби 2.  Ибораҳои феълї-постпозитивии намуди give in……………… 2.1. Иборањои анъанавї………………… 2.3. Воњидњои намуди  to have a smoke……………. Рўйхати …

Читать дальше »

Феъл ва хусусиятҳои грамматикии он ҳамчун ҳиссаи нутқ дар забони куриёӣ ва тоҷики

Рисолаи хатм дар мавзӯи Феъл ва хусусиятҳои грамматикии он ҳамчун ҳиссаи нутқ дар забони куриёӣ ва тоҷики Мундариља Муќаддима……………… Боби I. Маълумоти умумӣ дар бораи феъл њамчун њиссаи нутќ 1.1. Феъл ва хусусиятњои грамматикии он њамчун њиссаи нутќ дар забони тољикї…………… 1.2. Феъл ва хусусиятњои грамматикии он њамчун њиссаи нутќ …

Читать дальше »

Кори курси Замони ояндаи мутлак дар ду забон

Кори курси дар мавзӯи Замони ояндаи мутлак дар забони тоҷики ва англисӣ Мундариља Муќаддима……………………………………………………………………………..3-4 Феълњо дар замонњои мутлаќ дар забони тољикї……………………..5-6Феълњои таркибии номї…………………………………………………………..7Сохташавии феълњо дар замонњои мутлаќ бо ёрии пешвандњо..8-14Феъли замони мутлаќ дар се замон дар забони англисї……………15-19Муќоисаи феъли замони мутлаќ дар забони англиси ва тољикї…20-22 Хулоса……………………………………………………………………………………..23-24 Руйхати адабиётњои истифодашуда…………………………………………..25-26 …

Читать дальше »

Кори курси дар мавзуи Ҷон Милтон

Муқаддима Зиндагиномаи Ҷон Милтон Мероси адабии Ҷон Милтон а)  Сохт ва мазмуни «Биҳишти аз Даст рафта»-и Ҷон Милтон б)  Образи Одам ва Ҳаво Хулоса Адабиёт Этот материал состоит из 18 сраниц. №56067 СКАЧАТЬ

Читать дальше »

Рисолаи хатм дар мавзуи Дараҷаҳои сифат

Мундариља Муќаддима Боби 1. Маълумоти умумї оид ба сифат дар забонњои тољикї ва англисї 1.1. Хелњои сифат дар забонњои тољикї ва англисї 1.2.  Сохти сифат дар забонњои тољикї ва англисї Боби 2. Роњњои сохта шудани дараљаи муќоисавии сифат дар забонњои мадди назар 2.1. Дараљаи муќоисавии сифат дар забони точикї 2.1. …

Читать дальше »

Кори курси дар мавзуи Ҳаёт ва эҷодиёти Вилиам Шекспир

Ҳаёт ва эҷодиёти Вилиам Шекспир Муқаддима Шекспир нависанда ва драманависи бузурги Англия мебошад, эҷодиёти ӯ яке аз қуллаҳои баланди адабиёти давраи таҷадуд аст. Пиееаҳои Шексир то ҳол аз руйи саҳнаҳои дунё нарафтаанд, беҳттарин театрҳои ва бехарин ҳунармандони ҷаҳон барои нақш бозидан дар намоишҳои Шекспир хусусан дар намоиши Гамлет бо ифтихор …

Читать дальше »

Сарчашмаҳои металлҳои вазнин дар обҳои табиӣ

Кори дипломи дар мавзуи Сарчашмаҳои металлҳои вазнин дар обҳои табиӣ Муқаддима Боби 1. Хосиятҳои металлҳои вазнин ва нақши онҳо дар экология Хосиятҳои физикӣ ва химиявӣи металлҳои вазнинБанормадарории таркиби металлҳои вазнин дар об (КҲИ) 1.3 Манбаъҳои ҷоришавии металлҳои вазнин дар обҳои табиӣ Боби 2. Усулҳои тозакунии об аз металлҳои вазнин 2.1.    Усули …

Читать дальше »

Категорияҳои намудию замонӣ дар феъли дар забони тоҷики ва англисӣ

Кори курси ва рисола дар мавзуи Категорияҳои намудию замонӣ дар феъли дар забони тоҷики ва англисӣ Нақша: Муқаддима……………………………………………………………………….. БОБИ 1. НИЗОМИ КАТЕГОРИЯӼОИ НАМУДИЮ ЗАМОНӢ ДАР ФЕЪЛИ ЗАБОНИ ТОӋИКӢ………………………………………………………………. 1.1. Замони гузашта ва намудӽои он……………………………………………. 1.2. Замони ҳозира ва намудӽои он дар забони тоӌикӣ……………………… 1.3. Замони оянда ва намудӽои он дар …

Читать дальше »