Микро ва макро иқтисод

БОЗОРИ КОҒАЗҲОИ ҚИММАТНОК. БИРЖАҲО

1.1 Биржа, моњият ва шартњои амалиёти бозорї Мо бештар рафти таърихи пайдо шудани пулхою пулхои когазиро ба таври мухтасар баён карда будем. Албатта, шаклу намуди авалю пештари онхо пулхои когази, ухдадорихои карзи,векселхо, аксияхо (хуччатхои саххомия), облигатсия, заёмхо (вомбаргхо), лотореяхо, купонхо, чекхо, чиптахо ва монанди инхо мебошад. Пеш аз хама таии мафхуми когазхои киматнок тамом хучч... »

Истеҳсолот

Накша: Шаклҳои асосии хоҷаги (истеҳсолот) Моҳияти низомҳои иқтисоди марҳилаҳои асосии тараққиёт Иқтисоди бозори Иқтисодиёти маъмури-фармонфармои Иқтисодиёти омехта АДАБИЁТ 1. Абдусамадов Г. С. Переход к рынку: социалҳнқе аспектқ. – Душанбе, 1996. 2. Исоматов Бобокалон. Асосхои назарияи иктисод. Душанбе. «Паёми ошно», Кисми 1. 2001. 3. Курс экономической теории. Под. общ. ред. проф. Чепурина М.Н. и... »

Моликият

1. Моликият ҳамчун ифодаёбии алоқаҳои иқтисодӣ ва вобастагиҳо. 2. Таркиби иқтисодии категорияи моликият. 3. Шаклҳои моликият ва шаклҳои хоҷагидорӣ. 4. Ғайридавлатигардонӣ ва хусусигардонии моликият. 5. Тавсифи низомҳои иқтисодӣ. 1. Моликият ҳамчун ифодаёбии алоқаҳои иқтисодӣ ва вобастагиҳо. Мафҳуми моликият дар илм ва ҳаёт дар тӯли садсолаҳои зиёд, то ҳатто ҳазорсолаҳо таъсис ёфта, дар давраи муос... »

Баҳсҳои меҳнатӣ

  1.Мафҳуми баҳсҳои меҳнатӣ ва намудҳои онҳо 2. Баҳсҳои фардии меҳнатӣ. 3. Баҳсҳои меҳнатии коллективӣ § 1.Мафҳуми баҳсҳои меҳнатӣ ва намудҳои онҳо. Баҳсҳои меҳнатии фардӣ зиддиятҳои танзимнашудаи байни корфармо ва корманд дар масъалаҳои татбиқи қонунҳо ва дигар санади меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба меҳнат, шароити меҳнат мебошад, ки дар шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ, шартнома ва созишном... »

Хароҷоти соҳаҳои иқтисоди

Соҳаи иҷтимоӣ яке аз бахшҳои афзалиятноки Буҷети давлатӣ баҳисоб рафта, маблағгузории ин соҳа ҳамасола аз ҳисоби Буҷети давлатӣ афзоиш ёфта истодааст. Ҳаҷми умумии маблағҳои барои соҳаи иҷтимоӣ пешбинигардида, дар соли 2010-ум 2747,5 млн.сомониро ташкил медихад, ки он ба 11,2 фоизи ММД баробар буда, 40,5 фоизи ҳаҷми умумии хароҷоти Буҷети давлатиро ташкил медиҳад. Ин нишондиҳанда дар солҳои 2011 &... »

Хароҷоти соҳаҳои иҷтимоӣ

  Соҳаи иҷтимоӣ яке аз бахшҳои афзалиятноки Буҷети давлатӣ баҳисоб рафта, маблағгузории ин соҳа ҳамасола аз ҳисоби Буҷети давлатӣ афзоиш ёфта истодааст. Ҳаҷми умумии маблағҳои барои соҳаи иҷтимоӣ пешбинигардида, дар соли 2010-ум 2747,5 млн.сомониро ташкил медихад, ки он ба 11,2 фоизи ММД баробар буда, 40,5 фоизи ҳаҷми умумии хароҷоти Буҷети давлатиро ташкил медиҳад. Ин нишондиҳанда дар солҳои... »

Хароҷоти давлатӣ дар давраи миёнамӯҳлат

Сиёсати истифодабарии маблағҳои буҷетӣ дар давраи миёнамӯҳлат Сиёсати хароҷоти Буҷети давлатӣ дар давраи миёнамӯхлат вобаста ба афзалиятҳое, ки дар ҳуҷҷатҳои стратегӣ муайянгардида, аз ҷумла дар Сратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то 2015, Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2012, Стратегияи идоракунии молияи давлатӣ барои солҳои 2009-2018, Паё... »

Даромадҳои давлатӣ

Ҳаҷми умумии даромадҳо барои давраи миёнамӯҳлат ва манбаъҳои ташаккулёбии онҳо Сиёсати ҷамоварии андозҳо ба Буҷети давлатӣ дар давраи миёнамуҳлат дар асоси Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба роҳ монда мешаванд. Дар соли 2009 бо сабаби сар задани бӯҳрони молиявии ҷаҳонӣ ва расонидани таъсири манфии он ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Т... »

Нишондиҳандаҳои макроиқтисоди

  Нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ дар давраи миёнамӯҳлат Сиёсати молиявӣ ва макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2011-2013 дар асоси афзалиятҳое, ки дар ҳуҷҷатҳои стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудаанд, амалӣ карда мешавад. Нишондиҳандаҳои андозу буҷет дар давраи миёнамӯҳлат пеш аз ҳама дар доираи таъмин намудани мақсадҳои зерин таҳия гардидаанд: дар сатҳи муайян нигоҳ... »

Чандирии тақозо ва арза

  3.1 Чандрии тақозо 3.2 Чандрии арза 3.3 Асосҳои назарияи интихоби истеъмолӣ   3.1 Чандирии тақозо Ҳамбастагии ҳодисаҳои иқтисодӣ, алалхусус омилҳои муайянкунандаи тақозо ва арза, эътидолии онҳо бидуни чандирӣ ба вуқӯъ пайваста наметавонад. Таҳти чандирии тақозо ва арза ҳолат ё худ вазъи мӯътадил ва ба ҳам мувофиқ будани нархи молҳо ва ҳаҷми умумии фурӯши онҳо фаҳмида мешавад. Таҳлили т... »