Рисолаи хатм

Идоракунии корхона

Кори дипломи дар мавзуи «Идоракунии корхона» НАЌША   САРСУХАН……………………………………………………………….3 Боби 1. Мафњум, моњият ва наќши идоракунии корхона дар шароити гузариш ба иќтисоди бозоргонї. 1. Мафњум, моњият ва принсипњои идоракунии корхона……………5 2. Усулњои идоракунї дар корхона……………………………………11 3. Вазифањои асосии идоракунї……………………………………….23 Боби 2. Тањлили идоракунї дар корхонаи ЉДММ «Шоњм... »

Истифодаи шакли ҷамъи исмҳои забони олмонӣ аз руйи хусусият ва муқоисаи онҳо ба забони тоҷикӣ

Кори дипломи ва рисолаи хатм дар мавзуи «Истифодаи шакли ҷамъи исмҳои забони олмонӣ аз руйи хусусият ва муқоисаи онҳо ба забони тоҷикӣ» МУНДАРИЉА Муќаддима…………………………………………………………………………….3 — 6 Боби 1. Маълумоти у... »

Категорияхои грамматикии исм дар забони тоҷики ва англиси

Рисолаи хатм (Кори дипломи)дар мавзуи «Категорияхои грамматикии исм дар забони тоҷики ва англиси» Мундариља Сарсухан……………………………………………………………………….3 Боби I. Категорияњои грамматики исм дар забони тољикї……………4 I. I. Маълумоти умумї дар бораи категория………………………….4 I. II. Категорияи функсионаливу семантикї…………………………..5 I. III. Исмњои љинс ва хос, танњо ва љамъ, конкрет ва абстракт – категорияњ... »

Корбасти реалияҳо дар забони тоҷикӣ ва тарҷумаи онҳо ба забони англисӣ

Кори дипоми (рисоаи хатм)дар мавзуи «Корбасти реалияҳо дар забони тоҷикӣ ва тарҷумаи онҳо ба забони англисӣ» МУНДАРИҶАМуқаддима………………………………………………………………………..3-8 Боби I. Таснифоти реалияҳо аз рӯйи маъно дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ……………………………………………………&... »

Ҷиҳатҳои услубӣ, экспресивӣ ва эҳсосии љонишинҳои шахсӣ дар забони англисӣ

Рисолаи хатм дар мавзуи «Ҷиҳатҳои услубӣ, экспресивӣ ва эҳсосии љонишинҳои шахсӣ дар забони англисӣ» Мундариља Муқаддима—————————————————————————3-6 Боби I. Вазъияти омўзиши љонишинҳои шахсӣ дар забони тољикӣ ва англисӣ 1.1 Маълумоти умумӣ ... »

Мафхум ва мазмуни хукук ба шаъну шараф ва эътибори кори

Рисолаи дипломи дар мавзуи «Мафхум ва мазмуни хукук ба шаъну шараф ва эътибори кори» Мукаддима Боби 1. Шаъну шараф ва эътибори кори хамчун объекти хукукхои шахси §1.1 Хукукхои шахсии гайримодди ва таснифи онхо §1.2 Мафхуми шаъну шараф ва эътибори кори §1.3 Мафхум ва мазмуни хукук ба шаъну шараф ва эътибори кори Боби 2. Хифзи шаъну шараф ва эътибори кори §2.1 Даъво оид ба хифзи судии шаън... »

Мафхум ва мохияти хукук

Кори курси дар мавзуи «Мафхум ва мохияти хукук» Наќша: Сарсухан̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣………………………………………………………………….2 1)Мафхум ва таърифи хукук дар назарияхои мухталифи њуќуќ…………………………………………………………….………..3 2)Нишонахои хукук̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣……………………………………………………..10 3)Принсипхои хукк̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣у…………………………………………………….14 Хулоса̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣... »

Методҳои муосири таълими забони англисӣ дар мактабҳои миёна

Рисолаи хатм таёр дар мавзуи «Методҳои муосири таълими забони англисӣ дар мактабҳои миёна» Нақша: Муқаддима………………………………………………………………………………..3-8 Боби 1. Мақсад ва вазифаҳои методҳои муосири таълими забони англисӣ... »

Моҳият, таърих ва омилҳои инкишофи туризми байналхалқи

Кори дипломи дар мавзуи «Моҳият, таърих ва омилҳои инкишофи туризми байналхалқи» Наќшаи кор: Сарсухан . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1 Бобби 1 Моњият, таърих ва омилњои инкишофи туризми байналхалќї . . . . . . . . 6 1.1 Пайдоиш ва таърихи инкишофи туризми байналхалќї . . . . . . . . . 6 1.2 Моњият ва намудњои асосии туризми байналхалќї: замина ва омилњои инкишофи он . . . . . . . .... »

Мукоисаи истилохоти маъмуриву давлатдори дар «Гулистон»-и Саъди ва «Бахористон»-и Чоми бо фарогирии маводи англиси

Кори курсии таёр дар мавзуи «Мукоисаи истилохоти маъмуриву давлатдори дар «Гулистон»-и Саъди ва «Бахористон»-и Чоми бо фарогирии маводи англиси» Ин кори курси аз 28 сахифа иборат аст. Мундариҷа Муќаддима….2 БобиI. Истилоњоти идорию давлатдории мансуб ба номи муассисањои давлатї, рамзњои давлатдорї ва санаду њуҷҷатњо дар «Гулистон» ва «Бањористон» бо фарогирии маводњои англисї ̷... »

  • 1
  • 2