Ҳуқуқи молиявӣ

Асосҳои ҳуқуқии низоми пулӣ

1. Мафҳум ва моҳияти пул ва муомилоти пулӣ 2. Низоми пулии Тоҷикистон 3. Ҳисоббаробаркунии нақдӣ 4. Шаклҳои ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ 1. Мафҳум ва моҳияти пул ва муомилоти пулӣ Дар давраи мавҷудияти мубодилаи оддии мол, вақте ки мол ба моли дигар иваз карда мешуд (М – М1), доимо мушкилиҳо дар муайян намудани таносуби молҳо аз рӯи миқдор ва сифат ба вуҷуд меомад. Тадриҷан дар рафти мубодилаи м... »

Ваколатҳои Бонки миллии Тоҷикистон

Мақом, мақсади фаъолият, функсияҳо ва ваколатҳои Бонки миллии Тоҷикистон бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 июни соли 2011 № 383 «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон» ва дигар қонунҳо муайян карда мешаванд. Бонки миллии Тоҷикистон бонки марказии эмиссионӣ ва захиравии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, дар моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад ва дар назди Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷи... »

Низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар таҳти низоми бонкӣ маҷмӯи бонкҳои дар мамлакат амалкунанда фаҳмида мешавад. Дар мамлакатҳои гуногун низоми бонкӣ хусусияти худро дорад, вале қонуниятҳои умумии ташкил ва инкишофи онҳо мавҷуданд. Дар замони ҳозира дар бисёр мамлакатҳо, аз он ҷумла дар Тоҷикистон низ, низоми бонкии дусатҳа амал мекунад, ки бонки марказии эмиссионӣ ва бонкҳои гуногуни ғайриэмиссиониро дар бар мегирад. Низоми бонк... »

Принсипҳои фаъолияти бонкӣ

Мутобиқи асосҳои назариявии ҳуқуқ дар таҳти принсипҳо дар қонунгузории ҷорӣ сабт гардидани муқарраротҳои асоси роҳбарикунанда ва ғояҳое, ки моҳияти ин ё он фаъолият ё соҳаи ҳуқуқро ифода менамояд, фаҳмида мешавад. Принсипҳои фаъолияти бонкӣ он асосеро ифода менамоянд, ки тартиби амалӣ намудани онро муайян менамояд. 1. Принсипи ҳуқуқи инҳисории эмиссияи пулҳои коғазӣ аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикист... »

Мафҳум ва аҳамияти фаъолияти бонкӣ

Кредити бонкӣ ба монанди ҳамаи унсурҳое, ки низоми молиявии давлатро ташкил менамоянд, категорияи иқтисодӣ ва ҳуқуқиро ифода менамояд. Ҳамчун категорияи иқтисодӣ кредити бонкӣ яке шаклҳои ҳаракати сармояи қарзӣ мебошад, ки дар ҷараёни он муносибатҳои иқтисодӣ оид ба ҷалб намудани маблағҳои пулии муваққатан озоди субъектони хоҷагидор ва шаҳрвандон аз ҷониби ташкилотҳои кредитӣ ва дар онҳо ташкил на... »

Танзими ҳуқуқии фаъолияти суғурта

1. Мафҳум ва асосҳои ҳуқуқии суғурта 2. Моҳият ва функсияҳои суғурта 3. Шакли суғурта 1. Мафҳум ва асосҳои ҳуқуқии суғурта Қисми таркибии низоми молиявии давлат суғурта дониста мешавад, ки ҳифзи манфиатҳои молу мулкии шаҳрвандон, ташкилотҳо, дар маҷмӯъ давлатро таъмин менамояд. Ҳамчун категорияи иқтисодӣ суғурта низоми муносибатҳои иқтисодиеро, ки ҳангоми ташкил намудани захираҳои мутамарказонидаш... »

Танзими ҳуқуқии бозори коғазҳои қиматнок

1. Коғазҳои қиматнок ҳамчун тарзи пардохти қарзи дохили давлатӣ 2. Бозори коғазҳои қиматнок 1. Коғазҳои қиматнок ҳамчун тарзи пардохти қарзи дохили давлатӣ Қарзи дохилии давлатӣ, ки аз тарафи ҳама гуна давлат ҷамъ карда мешавад, бо ёрии воситаи махсуси молиявӣ – қоғазҳои қиматноки давлатӣ хизмат расонида мешавад. Коғази қиматнок ҳуҷҷате мебошад, ки бо риояи шакли муқарраргардида ва реквизитҳои ҳат... »

Танзими ҳуқуқии кредити давлатӣ

1. Мафҳум, моҳият ва функсияи кредит 2. Муносибатҳои кредитӣ 1. Мафҳум, моҳият ва функсияи кредит Субъекти хоҷагидор метавонад дар вазъияте монад, ки маблағҳои пулиаш барои амалӣ намудани фаъолияте, ки барои он ин субъект ташкил карда шуда буд, нокифоя аст. Ва ё ҳолате шуданаш мумкин аст, ки зарурати маблағгузории лоиҳа, барнома, чорабинии муайян ба вуҷуд меояд. Ба ҳалли проблемаи мазкур институти... »

Асосҳои ҳуқуқии молияи корхонаҳо

1. Мафҳуми молияи корхонаҳо, ҷои онҳо дар низоми молиявии давлат 2. Муносибатҳои ҳамдигарии корхонаҳо дар ҷараёни фаъолияти молиявӣ 1. Мафҳуми молияи корхонаҳо, ҷои онҳо дар низоми молиявии давлат Тавре ки қайд карда шуд, молия яке аз категорияҳои мухимтарини иқтисодӣ буда, муносибатҳои иқтисодиро дар ҷараёни ташкилшавӣ ва истифодабарии фондҳои маблағҳои пулӣ инъикос менамояд. Дар шароити имрӯза д... »

Асосҳои ҳуқуқии молияи корхонаҳо

1. Мафҳуми молияи корхонаҳо, ҷои онҳо дар низоми молиявии давлат 2. Муносибатҳои ҳамдигарии корхонаҳо дар ҷараёни фаъолияти молиявӣ 1. Мафҳуми молияи корхонаҳо, ҷои онҳо дар низоми молиявии давлат Тавре ки қайд карда шуд, молия яке аз категорияҳои мухимтарини иқтисодӣ буда, муносибатҳои иқтисодиро дар ҷараёни ташкилшавӣ ва истифодабарии фондҳои маблағҳои пулӣ инъикос менамояд. Дар шароити имрӯза д... »

  • 1
  • 2